Historien om Draugen

Historien om Draugen er historien om å bryte grenser, om endring av en by og en landsdel, om penger og innovasjoner og om ulykker og merkedager.

I 1970 bestemte Kristiansund seg for å bli oljeby

01/01/1970

Arbeidet med å omdanne Kristiansund til en oljeby ble drevet fram av en liten klikk fremsynte menn som allerede så da mulighetene for Kristiansund som «Midtnorsk oljehovedstad».

Sokkelen åpnes i nord

25/05/1979

Norsk sokkel nord for 62. breddegrad ble åpnet for leteboring i 1979. Det skjedde etter en opprivende konflikt i det politiske miljøet.

Hvem skal få rett til å lete?

01/03/1984

I mars 1984 fikk tre selskap tildelt rettigheter til leting og utvinning på blokk 6407/9, feltet som senere fikk navnet Draugen, Statoil med 50 prosent og BP Norway Limited U.A. fikk 20 prosent og A/S Norske Shell fikk 30 prosent. Shell ble utpekt som operatør.

Storpolitikk får konsekvenser langt mot nord

01/01/1987

Trondheim ønsket på midten av 1980-tallet å bygge opp oljeindustrien i byen og kastet seg inn i kampen om å få driftsorganisasjonen for Draugen lagt til byen. Men så skjedde ikke. Driften ble lagt til Kristiansund – og Trondheim tapte kampen om arbeidsplassene. Hvordan skjedde det? Noe av forklaringen kan spores til 1970- og 80-tallets store internasjonale politiske stridsspørsmål – apartheidregimet i Sør-Afrika.

Egen helikopterbase i Kristiansund var avgjørende for at oljenæringen kom til byen.

01/06/1980

Helikopterbasen var sentral i avgjørelsen som i sin tid gjorde at Kristiansund ble en oljeby. Da Norske Shell i 1987 bestemte at driftskontoret for Draugen skulle lokaliseres i nettopp Kristiansund, var det et viktig argument at byen allerede hadde helikopterbase.

Fredag 17. november 1989 åpnet A/S Norske Shell kontor i Kristiansund

01/11/1989

Draugen var første felt som skulle settes i drift nord for Stad, og etablering av industrikontoret var historisk, ikke bare Nordmørsbyen, men for hele landsdelen.

Kong Harald V foretok den offisielle åpningen av Draugen-feltet onsdag 1. desember 1993

01/12/1993

«Utbyggingen av Draugen og Heidrun har skapt optimisme og pågangsmot i et distrikt som har sakket akterut de siste ti-årene», sa kongen i sin tale. Han avsluttet med et ønske om at Kristiansund og omlandet ville møte de nye utfordringene med håp, entusiasme og vilje til innsats.