Plattformen plasseres på feltetDet begynte med en lekkasje

Produksjonsstart

person av Trude Meland, Norsk Oljemuseum
Klokken 00:40 den 19. oktober 1993 ble den aller første oljen produsert i Norskehavet. Et tidspunkt, en dato og en begivenhet som er viktig i norsk petroleumshistorie. Dette var første gang på norsk sokkel det ble produsert olje nord for 62. breddegrad.
— Plakat fra A/S Norske Shell.
© Norsk Oljemuseum

Feltet var Draugen, lokalisert på Haltenbanken 145 kilometer nordvest for Kristiansund. Dette var også første gangen Shell produserte olje som operatør i Norge og feltet var Shells nordligste opererte plattform i verden.

Utvinningsgrad i verdensklasse

Da Draugen ble funnet i 1984, ble mange overrasket, for feltet lå et sted der de fleste geologer ikke forventet å finne oljeførende lag. Olje fra Haltenbanken hadde migrert østover og oppover, derfor ligger Draugen-feltet grunnere enn andre reservoar i området, på 1600 meters dyp.

Draugen produserer olje fra to formasjoner. Hovedreservoaret er i sandstein av senjura alder i Rognformasjonen. Den vestlige delen av feltet produserer også fra sandstein av mellomjura alder i Garnformasjonen.

Da Draugen ble funnet, estimerte Shell en utvinningsgrad på omlag 17 prosent, en størrelse som var realistisk på 1980-tallet.

Flere år senere, da Draugen startet produksjon i 1993 var den estimerte utvinningsgraden fortsatt under 40 prosent. Draugen har siden den gang mer enn doblet sine utvinnbare reserver, økt produksjonen, og er nå ett av de norske feltene med den høyeste utvinningsgraden på rundt 70 prosent. Draugen har altså produsert mye mer olje enn man originalt trodde det var mulig å få til og ligger an til å komme helt i verdenstoppen når det gjelder utvinningsgrad for offshore oljefelt.

Da feltet ble utbygd, var det planlagt en gjennomsnittlig produksjon på omlag 90 000 fat i døgnet, men både oljereservoaret og plattformen viste seg å kunne produsere mer. Draugen-feltet produserte på det meste omlag 225 000 fat olje i døgnet. En av brønnene produserte alene 77 000 fat olje i døgnet på det meste.

Levetiden for feltet var beregnet til mellom 17 og 20 år. Den er nå forlenget til 2027, og kan om alt går bra, fortsette å produsere også etter det.

 

Plattformen plasseres på feltetDet begynte med en lekkasje
Publisert 25. mai 2018   •   Oppdatert 9. oktober 2018
© Norsk Oljemuseum
close Lukk

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *