Store verdier

New kids on the block

person av Trude Meland, Norsk Oljemuseum
Etter 25 år er det slutt mellom Draugen og Shell. Nye krefter overtar driften av kjempen i Norskehavet.
— Fra Tidens Krav (22.06.2018)
© Norsk Oljemuseum

13. mars 2018 la Norske Shell ut sine andeler i Draugen og Gjøa for salg. Det var lenge knyttet stor spenning til hvem som kom til å kjøpe seg inn i lisensene, noe som skapte uro både i organisasjonen og Kristiansund kommune.

I juni 2018 ble det klart at det nystartede selskapet OKEA ville kjøpe Draugen og Gjøa for 4,52 milliarder kroner. OKEA blir dermed sittende med 44,56 prosent eierskap i Draugen og 12 prosent i Gjøa.

Hvem er OKEA?

new kids on the block,
OKEA sin logo

OKEA ble grunnlagt i 2015 av tidligere olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp), tidligere Det norske-sjef Erik Haugane, Anton Tronstad og Knut Evensen. Selskapsnavnet er basert på initialene til de fire gründerne. Selskapets forretningsidé er å kjøpe seg inn i lisenser med funn på norsk sokkel og være med på utbyggingen av disse. OKEA har ambisjoner om å øke Draugens levetid ut i 2040-årene, gjennom å effektivisere driften og å finne nye ressurser i området.

Nervøsitet i Nordmørsbyen

Kristiansund kommune har siden 1980-tallet hatt et godt og lønnsomt samarbeid med Norske Shell. Draugen og Shell har hatt en avgjørende betydning for kommunes utvikling og vekst de siste 30 årene. Det er derfor ikke rart at ordfører Kjell Neergaard (AP) var spent og urolig da nyheten kom at Shell ville ut av eierskapet. Men både ordfører, kommunen og ansatte på og med Draugen ble beroliget da OKEA lovet å beholde driftsorganisasjonen for Draugen i Kristiansund. Og ikke bare det. Selskapet vil lokalisere drift av alle fremtidige prosjekter i Nordmørsbyen. Selv om hovedkontoret ligger i Trondheim, vil de med andre ord bruke Kristiansund som senter for selskapets operasjoner på norsk sokkel.

Alle som arbeider på Draugen offshore og i landorganisasjonen både i Kristiansund og i Stavanger får tilbud om å gå over til OKEA.

Strategi

Avtalen ble sett på som et godt strategisk trekk for begge selskapene. Royal Dutch Shell Ltd. ønsket å forenkle sin globale porteføljestrategi, og Draugen med sin haleproduksjon passet ikke lengre inn i fremtidsplanene.[REMOVE]Fotnote: Shell Norge. (2028. 20. juni) Shell selger andeler i Draugen og Gjøa til OKEA AS. https://www.shell.no/presserom/nyhetsoversikt-artikler-og-nyhetsarkiv/2018/shell-sells-shares-in-draugen.html Norske Shell forsvinner likevel ikke. Selskapet forblir operatør for gassfeltet Ormen Lange, der det nylig ble investert store beløp i en oppgradering som også inkluderte store arbeider på landanlegget Nyhamna. Det fortsetter som teknisk tjenesteyter på Nyhamna og beholder som partner i Troll, Valemon, Knarr og Kvitebjørn-feltene. Shell fortsetter også som partner i det norske fullskalaprosjektet for karbonfangst og lagring.

For OKEAs del er anskaffelsen av Draugen en mulighet til å bli operatør på norsk sokkel. OKEA AS er et uavhengig norsk oljeselskap grunnlagt i 2015 med fokus på utbygginger og produksjon på norsk kontinentalsokkel. Det uttalte målet er å bidra til verdiskapning på den norske kontinentalsokkelen, med kostnadseffektive driftsmåter.

Kvalifisering og finansiering

new kids on the block,
"Borten Moe-selskap kjøper lisensandeler". Porsgrunns dagblad (21.06.2018)

Norske myndigheter har i flere år lagt forholdene til rette for at nye aktører skulle kunne etablere seg på norsk sokkel. Troen på at dette kan bidra til økt verdiskaping er stor.

Men ikke hvem som helst kan gjøre hva som helst på sokkelen. For å bli en aktør på norsk sokkel må et hvert selskap først bli klarert av myndighetene. De prekvalifiseres før de senere kan kvalifiseres.

For å bli kvalifisert som deltaker på norsk sokkel, må et selskap vise at de har nødvendig bemanning, kompetanse, styringssystemer og finansiell styrke til å oppfylle de forpliktelser en har i henhold til loven om petroleumsvirksomhet i Norge,

En prekvalifisering innebærer ikke at selskapet automatisk kan anse seg som kvalifisert til faktisk å drive virksomhet, men gir en indikasjon på hva myndighetene tenker om selskapet. Det viktigste kriteriet for myndighetene er at selskapene viser at de kan bidra til verdiskaping.

Ordningen med prekvalifisering av selskap ble innført rundt 2000 som følge av at norske myndigheter ønsket økt konkurranse og å få nye kompetente aktører inn på norsk sokkel.[REMOVE]Fotnote: Stortingsmelding nr. 39 (1999-2000). Tanken var at nye selskap skulle bidra med nye ideer som kunne føre til nye funn eller nye metoder for en høyere utvinningsgrad av modne felt. En viktig del av prekvalifiseringsprosessen er derfor at selskapene skal utdype hvilke nye innspill de kan komme med.

Et av kravene er at selskapet kan dokumentere evnen til å ivareta finansielle forpliktelser, noe som innebærer et solid fundament av egenkapital og at det er et rimelig forhold mellom egenkapital og gjeld.

Hvordan har fire grundere fra Trondheim kunnet stable så store summer som det kreves for å være operatør på Draugen, på beina?

OKEA er en aktør i en ny generasjon små og mellomstore oljeselskaper som finansieres gjennom private equity-penger – på norsk ofte omtalt som «aktiv eierkapital». Siden 2013 har mange små og mellomstore oljeselskaper poppet opp, hvorav svært mange er finansiert med kapital fra private equity (PE)-selskaper.

Private equity (PE) er et samlebegrep på en spesiell type fond og selskaper som investerer i bedrifter som ikke er notert på børs. OKEA eies per oktober 2018 av spesialfondet Seacrest Capital gjennom selskapet Okea Holdings Ltd, det thailandske oljeselskapet Bangchak, ansatte og andre aksjonærer.

Så med finansieringen og kvalifiseringen fra myndighetene på plass, er selskapet klar til å overta ansvaret for Draugen 1. desember 2018, nøyaktig 25 år etter kong Harald offisielt startet produksjonen på feltet.

Store verdier
Publisert 18. oktober 2018   •   Oppdatert 18. oktober 2018
© Norsk Oljemuseum
close Lukk

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *