Rettighetshavere på DraugenBoikott får konsekvenser

Funn!

person Finn Harald Sandberg, Norsk Oljemuseum
Shell ble utpekt til operatør for lisens nummer 093 i den 8. konsesjonsrunden. Allerede den første letebrønnen viste et stort potensiale for et drivverdig funn.
— Foto: Harald M. Walderhaug/Norske Shell A/S
© Norsk Oljemuseum
  1. mars 1984 var det klart for tildeling av lisenser i 8. konsesjonsrunde.

Shell ble utpekt til operatør for lisens nummer 093, partnere var Statoil og BP. Lisens nummer 093 kjenner vi i dag som Draugen.

draugen under vann,
26. juni 1984 gjorde boreriggen Borgny Dolphin funn av olje på Draugen for Shell. Dette bildet av riggen er trolig fra Valhall. Foto; Hilde Hysing-Dahl/Norsk Oljemuseum

Draugen ble en umiddelbar suksess! Tildelingen ble offentliggjort 9. mars og allerede 26. juni var leteriggen Borgny Dolphin i gang med boringen av første letebrønn.

Hovedformålet med boringen var å undersøke og vurdere et mulig reservoar i formasjoner avsatt i tidlig eller midlere Jura[REMOVE]Fotnote: Jura = geologisk tidsalder i jordas utvikling som strekker seg over 50 millioner år fra ca. 200 millioner før vår tid.. I tillegg ville det også bli undersøkt om det fantes olje eller gass i enda dypere lag.

Brønnen ble påbegynt 26. juni men allerede tidlig i boreperioden fikk man et større avvik i brønnbanen og brønnen måtte derfor bli startet på ny noen få dager senere.

De første spor av olje fant man på 1621 meters dyp og man fant den såkalte olje-vann kontakten på 1660 meter. Det betød at man kunne bekrefte det bildet man hadde fått noen år i forveien etter å ha undersøkt de seismiske bildene som ga et sterkt og berettiget håp om store oljereserver. En oljekolonne på 40 meter som men etterhvert fikk bekreftet, er normalt et tegn på et godt reservoar.

Boringen fortsatte helt ned til 2500 meter. I disse lagene var det bergarter som stammer fra Trias-perioden (250 – 200 millioner år siden)

  1. september ble brønnen plugget og forlatt etter omfattende testing[REMOVE]Fotnote: Oljedirektoratets faktasider. En produksjonstest ble foretatt i en 6 meters sone omtrent midt i oljekolonnen og ga gode indikasjoner på en olje med ypperlige egenskaper.

Brønnen viste at man hadde gjort et stort oljefunn. Draugen ble altså funnet bare 6 måneder etter tildeling!

Rettighetshavere på DraugenBoikott får konsekvenser
Publisert 8. oktober 2018   •   Oppdatert 9. oktober 2018
© Norsk Oljemuseum
close Lukk

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *