Boring på Draugen – et helt nytt konsept

person Finn Harald Sandberg, Norsk Oljemuseum
Når det skulle utvikles boremoduler til Draugen la Norske Shell stor vekt på sikkerhet og arbeidsmiljø.
— Boretårnet til Draugen plassert på Forus. Foto: Ukjent/NOV
© Norsk Oljemuseum

Selskapet valgte å gå vekk fra detaljerte krav som var vanlig fram til tidlig på 1980-tallet. NORSOK prosjektet hadde pekt på at såkalte funksjonsspesifikasjoner burde kunne gi billigere og mer effektive og sikre løsninger. Det ble stilt klare krav til brukerfunksjoner, sikkerhet og arbeidsmiljø uten å gå i detaljer.[REMOVE]Fotnote: Nytt fra A/S Norske Shell Sommeren 1992: «Nytt borekonsept for internasjonalt marked»

Det ble fra operatørselskapet krevd analyser på hvilke arbeidsoperasjoner og mannskap som var mest utsatt for ulykker og hvordan det ville være mulig å unngå slike hendelser.[REMOVE]Fotnote: Nytt fra A/S Norske Shell Sommeren 1992: «Sikkerhet og arbeidsmiljø i sentrum»

Fokus på sikkerhet og funksjonskrav ga det nystartede joint-venture-selskapet Hitec-Dreco A/S muligheten til å virkeliggjøre de nyskapende ideene som skulle skape en ny generasjon av borerigger for faste installasjoner til havs.

Samarbeidet mellom det norske Stavanger-baserte selskapet Hitec som var spesialister på innen instrumentering, elektro og datasystemer og det canadiske Dreco som leverte alle typer boreutstyr på verdensmarkedet, begynte i 1989. Dreco hadde også erfaring med tøffe klimaforhold gjennom å ha bygd leterigger i moduler til polare områder.

Det var på mange måter John McGill som var krumtappen i den nye konstellasjonen og han var også administrerende direktør i Hitec-Dreco de første årene. Etter at McGill hadde forlatt et norsk boreselskap i 1987 hadde han mange ideer om hvordan borerigger kunne forbedres både med hensyn til sikkerhet og arbeidsmiljø Ikke minst ville de nye forslagene også innebære store reduksjoner både av vekt og pris.

Da samarbeidet startet kom det mange nye ideer på bordet – ikke alle like gode – faktisk ble de fleste forkastet. Men gjennom et godt samarbeidsklima i de to miljøene fant man fram til spennende løsninger. Når Draugen forespørselen kom fra Norske Shell var det mulig å skape et kreativt forum som frambragte gjennomførbare løsninger.

Boremodulen skulle ikke få et langt liv om bord på plattformen. Den ble fjernet i 1997. Den fikk en interessant skjebne etter at den ble tatt vekk fra Draugen – les mer om hvor riggen havnet.

Nytt fra AS Norske Shell, sommeren 1992

Publisert 18. oktober 2018   •   Oppdatert 18. oktober 2018
© Norsk Oljemuseum
close Lukk