Shell søker om utslipp fra DraugenStore verdier

VNG blir store på norsk sokkel

person av Trude Meland, Norsk Oljemuseum
I 2014 ble VNG Norge AS– Verbundnetz Gas AG – partner i Draugen-lisensen. VNG kjøpte Chevrons andeler på 7,56 prosent. Det var del av selskapets langsiktige satsing på norsk sokkel, og styrking av posisjonen på Haltenbanken.
— VNG Norge sin logo.
© Norsk Oljemuseum

VNG hadde allerede eierandeler i Njord og Hyme, begge lokalisert på Haltenbanken.  Selskapet var også operatør på Fenja-feltet – tidligere kjent som Pil og Bue – på Haltenbanken.[REMOVE]Fotnote: Feltet har fått navn etter jotuntrellkvinnen Fenja som sammen med sin søster Menja var de eneste sterke nok til å bruke en magisk kvern som kunne male hva man måtte ønske. På ordre fra kongen ble trellkvinnene satt til å male salt, og de kvernet da så mye at havet siden har vært salt.

VNG har sine røtter i Øst-Tyskland. I 1958 ble Technische Leitung Ferngas etablert som en avdeling av den Østtyske strømleverandøren VEB Verbundnetz West i Dessau. De første årene produserte selskapet gass fra brunkull, og fra 1973 utvidet de foretaket med import av russisk gass. Dagens selskap, Verbundnetz Gas AG, var et resultat av murens fall i 1989. Da selskapet ble privatisert 29. juni 1990 var VNG det første fullt privatisert selskap i Øst-Tyskland. Tyskland ble gjenforent 3. oktober 1990.

I midten av 1990-tallet begynte selskapet sin internasjonale ekspansjon med virksomhet i Polen, Tsjekkia, Slovakia, Østerrike og Italia. Selskapet opererte som gassimportør og strømleverandør. VNG Norge er et datterselskap av tyske VNG som har mer enn 50 års erfaring fra energibransjen.

I 2006 etablerte selskapet et norsk datterselskap med kontor i Stavanger. VNG Norge søkte samme år – og ble godkjent – som andelshaver på norsk sokkel av Olje- og energidepartementet.

I april 2009 inngikk VNG en avtale med det amerikanskeide lete- og produksjonsselskap Endeavour International Corporation om kjøp av selskapet Endeavour Energy Norge AS. Endeavour Energy Norge AS hadde en omfattende virksomhet på norsk kontinentalsokkel som inkluderte eierandel i til sammen 21 utvinningstillatelser og operatørskap for flere av dem.

Ved kjøpet av Endeavour Energy Norge AS, utvidet VNG sin lete- og produksjonsvirksomhet til i alt 29 utvinningstillatelser og fikk for første gang eierandeler i produserende felt på norsk sokkel.

I tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) i 2009 ble selskapet tildelt tre partnerskap og i tilsvarende runde i 2010 fikk de to operatørskap og tre partnerskap. Året etter fikk de sitt første operatørskap i Norskehavet i ordinær lisensrunde.

I 2011 utvidet selskapet nok en gang sin portefølje da de i TFO 2011 ble tildelt seks nye lisenser, hvorav fire operatørskap. Alle fire operatørskapene samt en av lisensene lå i Norskehavet. Året etter ble VNG nok en gang tildelt to nye operatørskap og to nye partnerskap gjennom TFO 2012.

I TFO 2013 ble VNG tilbudt seks nye lisenser, hvorav tre som operatør.

VNG inn i Draugen

Gjennom kjøpet av Chevrons andeler i Draugen styrket VNG sin posisjon på Haltenbanken. Norske Shell var fortsatt operatør i lisensen og hadde en andel på 44,56 prosent og Petoro var partner med 47,88 prosent.

Gjennom oppkjøpet doblet VNG Norge sin daglige produksjon til over 4000 fat oljeekvivalenter.

VNG blir store på norsk sokkel, VNG Norge, Atle Sonesen.
Administrerende direktør i VNG Norge, Atle Sonesen. Foto: VNG Norge

Atle Sonesen, administrerende direktør i VNG Norge uttalte: «Vi er veldig fornøyde med denne avtalen som underbygger vår langsiktige satsing på norsk sokkel. Ikke bare øker vi produksjonen og reservebasen vår betraktelig, men vi tar et bevisst skritt for å styrke vår posisjon på Haltenterrassen.  Vi har tidligere gitt uttrykk for at det er naturlig at VNG Norge har en fremtredende rolle i dette området fremover. Overtakelsen av Chevrons andeler i Draugen er et nytt og betydelig bidrag i så måte, og vi gleder oss til å ta fatt på oppgaven som en aktiv og kompetent partner i lisensen.»[REMOVE]Fotnote: VNG Norge (2014) 19. juni. VNG Norge styrker sin posisjon ytterligere i Norskehavet og dobler produksjonen sin. Lastet ned: 5. april 2018. http://www.vng.no/news/no/vng-norge-styrker-sin-posisjon-ytterligere-i-norskehavet-og-dobler-produksjonen-sin/

I TFO 2014 ble VNG Norge tildelt seks nye lisenser, hvorav tre operatørskap. De tildelte blokkene lå i Nordsjøen og i Norskehavet.

I 2015 ble VNG tildelt Rystads Gullkronen “Explorer of the Year” for funn i Pil & Bue.

Rystad Energi’s Gullkronen tildeles selskaper, team eller mennesker som har prestert meget godt og kan vise til fremragende resultater på den norske kontinentalsokkelen.

Draugen var lenge aktuell vertskandidat for Pil og Bue/Fenja-feltet. Produksjon på Draugen var synkende, og plattformen hadde trengt tilførsel av mer olje og gass. VNG valgte likevel å vrake Draugen som løsning og besluttet å bruke Njord som tilknytning for feltet.

Shell søker om utslipp fra DraugenStore verdier
Publisert 4. september 2018   •   Oppdatert 11. september 2018
© Norsk Oljemuseum
close Lukk

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *