Kranen knakkVNG blir store på norsk sokkel

Shell søker om utslipp fra Draugen

person av Trude Meland, Norsk Oljemuseum
«Svart» smøreolje som rant ut fra Draugen fikk Miljødirektoratet til å reagere. Utslippet av smøreoljen var på 930 kilogram og utgjorde i 2012 nesten halvparten av utslippene av de mest miljøfarlige kjemikaliene på norsk sokkel. Utslippet i 2013 var noe lavere.
— Sjøvannspumpedekk. Foto: Shadé Barka Martins/Norsk Oljemuseum
© Norsk Oljemuseum

Det var under et tilsyn på Draugen Miljødirektoratet oppdaget utslippet, som var ulovlig fordi det ikke var søkt om utslippstillatelse for et kjent forbruk av dette kjemikaliet.

Oljen som rant ut var så miljøfarlig at den tilhørte gruppen svarte kjemikalier. Kjemikalier i svart kategori er stoffer som er lite nedbrytbare og medfører stor fare for bioakkumulering eller fare for at giftstoffene blir samlet opp i en organisme eller er svært akutt giftige. Selv om kun en liten bestanddel av kjemikaliet er i kategorien «svart kjemikalie» vil en slik tilsetting kategorisere hele produktet som «svart»

I utgangspunktet er det ikke er lov å slippe ut kjemikalier i svart kategori. Det kan gis tillatelse til bruk og utslipp dersom det er nødvendig av sikkerhetsmessige og tekniske grunner. Shell hadde ikke en slik tillatelse, og utslippet ble derfor regnet som ulovlig.

Grunnen til at Shell brukte denne smøreolje som har navnet Shell Turbo T32, var at det i betongskaftet sto en sjøvannspumpe som ifølge Shell blant annet var viktig for integriteten til skaftet. Shell mente de hadde dokumentert behovet for pumpen gjennom intern risikovurdering. En lekkasje i pumpen førte til utslippet. Utslippet hadde pågått helt siden pumpen ble installert i 2008. For å stoppe lekkasjen til sjøen måtte derfor pumpen skiftes ut eller stoppes. Siden pumpen var sentral for stabiliseringen av plattformen var det ikke aktuelt å skru den av.

At forbruket og utslippet av smøreoljen var så høyt i 2012 skyldes en teknisk feil i kjøleren på pumpen. Denne feilen ble rettet opp.

Shell satt i gang et arbeidet for å få skifte ut pumpen, men mente det ikke var mulig før i 2016 – fire år etter lekkasjen ble oppdaget. Produksjonen på Draugen kunne ikke fortsette i perioden fram til 2016 uten bruk av smøreoljen. De sendte derfor en søknad om midlertidig tillatelse til utslipp av smøreolje til Miljøverndirektoratet etter forurensningsloven.[REMOVE]Fotnote: Miljødirektoratet. (2013, 12. juli). Refser Shell for ulovlig utslipp på Draugen. Hentet fra  http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2013/Juli-2013/Refser-Shell-for-ulovlig-utslipp-pa-Draugen/, 9. november 2017 Søknaden ble datert 19. juli 2013.

Miljødirektoratet behandlet søknaden og fattet vedtak om tillatelse til midlertidig utslipp av smøreoljen Shell Turbo T32. Miljødirektoratet vektla at sikkerheten på Draugen ville bli svekket dersom Shell ikke fikk tillatelsen, og da måtte i så fall produksjonen på Draugen stenges ned. Tillatelsen ble gitt fram til utgangen av 2014, men Miljødirektoratet fremhevet i sitt tillatelsesbrev at de ville følge opp prosjektet om installasjon av ny pumpe uten utslipp til sjø.[REMOVE]Fotnote: Brev fra Miljødirektoratet til A/S Norske Shell av 6. februar 2014, ref: Mdir1323.

I en miljøvurdering som Shell fikk laget om utslippet kom det fram at hovedkomponenten ikke var giftig for vannlevende organismer og at den hadde en bionedbrytbarhet over 20 prosent, men den hadde et potensial for bioakkumulering. Rapporten konkluderte med at produktet burde klassifiseres i rød kategori selv om det fantes komponenter i svart kategori.

Miljødirektoratet la til grunn at sikkerheten på installasjonen ville kunne svekkes, og installasjonen risikerte nedstengning dersom midlertidig tillatelse ikke ble gitt. Dette ville gi store økonomiske tap. Direktoratet mente at utslippet av smøreoljen ikke ville ha for store miljøkonsekvenser for livet i havet.

Miljøorganisasjonen Greenpeace var ikke fornøyd med den midlertidige tillatelsen til utslipp: «Dersom utstyret lekker må lekkasjen stanses umiddelbart og oljen samles opp. Manglende vedlikehold og mangel på barrierer for utslipp til sjø kan ikke kompenseres ved tillatelser. Alt annet er lovbrudd og bør straffes deretter»[REMOVE]Fotnote: Miljødirektoratet. (2013). Høringsuttalelse fra Greenpeace: utslipp av smøreolje i svart kategori på Draugen (2013/181). Hentet fra http://www.miljodirektoratet.no/no/Horinger/Soker-om-midlertidig-tillatelse-til-utslipp-av-smoreolje-i-svart-kategori-pa-Draugen-2013181/Greenpeace-utslipp-av-smoreolje-i-svart-kategori-pa-Draugen-2013181/, 9.november 2017.

Norges Fiskarlag sendte også svar på høringen fra Miljøverndirektoratet. De tilrådde at det ble satt krav til at utslippene fra svart kategori ikke burde forekomme og at Shell måtte finne en annen løsning.

I et vedtak fra 16. mars 2015 fikk Shell tillatelse til normal drift av pumpen frem til nytt system var på plass. 

Kranen knakkVNG blir store på norsk sokkel
Publisert 25. mai 2018   •   Oppdatert 4. oktober 2018
© Norsk Oljemuseum
close Lukk

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *