Last nummer 1000 fra DraugenShell søker om utslipp fra Draugen

Kranen knakk

person av Trude Meland, Norsk Oljemuseum
En del av en kran knakk, og en testbag på 15 tonn falt i havet under testing på Draugen-plattformen.
— Kranløft på Draugen. Foto: Shadé Barka Martins/Norsk Oljemuseum
© Norsk Oljemuseum

Kranen på sørsiden av Draugen var blitt påmontert en forlengelse av kranbommen, slik at den skulle kunne nå områder den tidligere ikke hadde nådd. Under testing med overvekt på kranbommen, knakk utvidelsesdelen av, og falt i havet sammen med testbag og vaier.

Den eneste personskaden i hendelsen var en kranfører som i etterkant av uhellet klagde over nakkesmerter. Selve plattformen ble ikke skadet, siden innretningen falt i sjøen, 25 meter ut fra plattformen.

Det kunne ha gått verre dersom omstendighetene hadde vært annerledes, viste en granskingsrapport som Shell selv utredet.

Da kranvaieren røk, rullet den tilbake til et område på plattformen som ikke var avstengt. Alvorlige skader kunne oppstått dersom noen hadde gått forbi i det området.

Etter hendelsen ble alt mannskapet på Draugen gjort rede for og det ble rekvirert et helikopter som skulle se etter eventuell oljelekkasje. Det ble brukt undervannskameraer for å finne krandelen og samtidig sjekke om det hadde oppstått skader på undervannsutstyr.

Krandelen som falt av ble hentet opp fra sjøen fire dager senere. Den ble inspisert og det viste seg at den var feil designet. Bøyemomentet ble flyttet til feil område av kranbommen.

Hendelsen fikk ikke innvirkning på den normale produksjonen.[REMOVE]Fotnote: Sysla. (2013, 29. april). Kranbom på syv meter knakk.

Kran- og løft er et område det hvor historisk sett har skjedd mange alvorlige hendelser og der potensialet for skade er stort. Hendelsen på Draugen ble ikke gransket av Petroleumstilsynet. Selv om det hadde vært altfor mange hendelser knyttet til fallende gjenstander på plattformer på norsk sokkel ønsket ikke Ptil gå inn med egen granskning.

De gransket kun det de definerte som de aller mest alvorlige hendelsene. I stedet var det operatørselskapet som selv gjennomførte granskning for så å rapportere funnene til Petroleumstilsynet.[REMOVE]Fotnote: Tidens Krav. (2013, 4. oktober). Designfeil førte til Draugen-uhell.

Last nummer 1000 fra DraugenShell søker om utslipp fra Draugen
Publisert 25. mai 2018   •   Oppdatert 18. oktober 2018
© Norsk Oljemuseum
close Lukk

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *