Det tredje største oljeutslippetJul på Draugen

Helikopterdør falt av

person av Trude Meland, Norsk Oljemuseum
Helikopteret var på vei fra Kvernberget i Kristiansund med retning Draugen da døren i passasjerkabinen falt av. Det var 19 passasjerer og to piloter ombord i helikopteret da døren falt av. Ingen personer kom til skade.
— Helikopter parkert på helidekk. Foto: Alice Bergfall/Norsk Oljemuseum
© Norsk Oljemuseum

Varsellysene for høyre kabindør kom på rett etter avgang, mens helikopteret hang i luften om lag ti meter over bakken og før det satte kursen vestover. Besetningen i flytårnet hadde sett døren som falt av og nå lå på rullebanen.

Helikopteret ble satt ned igjen, takset tilbake til parkeringen og passasjerene fikk en debrifing før de ble omplassert i et nytt helikopter for komme seg på jobb på Draugen. Opplevelsen var ubehagelig for både passasjerer og piloter. [REMOVE]Fotnote: Aftenposten. (2003, 3. juni). Helikopterdør falt av etter avgang.

Statens havarikommisjon for Transport, SHT gransket hendelsen og konkluderte med at: «SHT anser at dette var en potensiell alvorlig hendelse. Dersom døren hadde falt av under marsjfart, kunne den ha truffet vitale komponenter til helikopteret, med de skader og mulig ulykke dette ville ha medført. I tillegg kunne skade på tredjeperson oppstått.»[REMOVE]Fotnote: Statens Havarikommisjon for Transport. (2007) Rapport om luftfartshendelse ved Kristiansund lufthavn Kverberget 02.06.2003 med LN-OHG. (SL Rapport 2007/31, avgitt 1. november 2007). Hentet fra https://www.aibn.no/Luftfart/Rapporter/2007-31?ref=1713

Turen var den andre for dette helikopteret denne dagen og styrmannen om bord informerte om at det hadde vært problemer med å låse døren også på første turen. Feilen hadde da blitt korrigert av flytekniker før helikopteret hadde gjennomført den planlagte turen.

SHT bemerket også i sin rapport at selskapet CHC Helicopter Service uttalte at fokus på at helikopteret «skal være i rute» kunne være en medvirkende årsak til at feil ikke ble avdekket og korrigert under feilsøkingen før den første flygningen denne dagen.[REMOVE]Fotnote: Statens Havarikommisjon for Transport. (2007) Rapport om luftfartshendelse ved Kristiansund lufthavn Kverberget 02.06.2003 med LN-OHG. (SL Rapport 2007/31, avgitt 1. november 2007). Hentet fra https://www.aibn.no/Luftfart/Rapporter/2007-31?ref=1713 Hovedårsaken til uhellet så ut til å kunne føres tilbake til arbeid som ble utført på nødåpningssystemet kort tid før hendelsen. Dårlig rigging medførte at systemet vibrerte seg fri slik at døren løsnet.

Havarikommisjonene kommenterte også at selskapet tok hendelsen alvorlig og innførte en rekke endringer i rutiner og inspeksjoner.

I januar 2010 inntraff en lignende hendelse da døren til cockpit falt av fra et Super Puma-helikopter på vei til Sleipner-feltet. Også dette helikopteret tilhørte CHC.

Det tredje største oljeutslippetJul på Draugen
Publisert 25. mai 2018   •   Oppdatert 18. oktober 2018
© Norsk Oljemuseum
close Lukk

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *