OljelekkasjeHelikopterdør falt av

Det tredje største oljeutslippet

person av Trude Meland, Norsk Oljemuseum
Et oljeflak på om lag en nautisk mil i omkrets ble oppdaget en sen mandag kveld i mai 2003. Det viste seg å være det til da tredje største utslippet på norsk sokkel. Mellom 500 og 800 kubikkmeter olje hadde rent ut i havet rundt Draugen-feltet. Det var bare fire måneder etter forrige utslipp på Draugen-feltet.
— Foto: Harald M. Walderhaug/Norske Shell A/S
© Norsk Oljemuseum

Lekkasjen ble oppdaget på kvelden 19. mai da mannskapet på Draugen-plattformen kjente lukt og observerte olje på sjøen rundt plattformen. Kort tid etter ble oljeproduksjonen på Draugen stanset

Oppsamlingen av olje kom først i gang 12 timer etter at lekkasjene ble oppdaget.

Kysten utenfor Kristiansund ble overvåket uten at det ble oppdaget olje. Det ble heller ikke funnet skade på fisk eller fugl.[REMOVE]Fotnote: NTB. (2003, 20. august). Draugen-lekkasjen tredje største utslipp på norsk sokkel.

Utslippet var bare overgått av oljeutblåsningen på Ekofisk Bravo 1977 da 12 700 kubikkmeter olje ble sluppet ut i løpet av den uken utblåsningen varte og lekkasjen på Statfjord-feltet i 1992 da 900 kubikkmeter olje rant ut som følge av at en ventil på en slange til lastebøye ble forlatt i åpen stilling.[REMOVE]Fotnote: Petroleumstilsynet. (2003, 20. august). Oljelekkasje på Draugen større enn antatt. Hentet fra http://www.ptil.no/nyheter/oljelekkasje-pa-draugen-storre-enn-antatt-article500-702.html. I 2007 lakk 4400 kubikkmeter ut i havet etter brudd på lasteslangen på Statfjord A.

Årsaken til lekkasjen var sprekkdannelser i en endekobling mellom Garn Vest og rørledningene som skulle føre olje til Draugen. Sprekkdannelsene skyltes at det ikke var tatt tilstrekkelig hensyn til de store strekk-kreftene som systemet ville bli utsatt for under prosjektering av endekolingen.

Oljelekkasjen oppsto da produksjonen fra undervannsinstallasjonen Garn Vest skulle starte opp etter å ha vært stengt i 19 dager på grunn av vedlikehold. Granskningen av uhellet avdekket uklare rutiner i forbindelse med oppstart av produksjonen.

Oljeutslippet ble gransket av Oljedirektoratet.[REMOVE]Fotnote: Gransking av uhell og ulykker ble overtatt av Petroleumstilsynet etter at sikkerhetsfunksjonene ble skilt ut fra Oljedirektoratet i 2004. Shell ble pålagt å gå igjennom dokumentasjon knyttet til beredskap på Draugen for å sikre at nødvendige tiltak ville bli satt i verk og for å sikre at blant annet ansvarsforholdene var tydelige og at opplæring av leverandører og servicebedrifter var gode nok.[REMOVE]Fotnote: Stavanger Aftenblad. (2003, 22. oktober). Sprekk og uklare rutiner ga oljeutslipp på Draugen.

Et annet kritikkverdig forhold som kom fram i Oljedirektoratets rapport var at oppsamling av olje kom i gang for sent. Først tolv timer etter første observasjon av olje ble oppsamlingsarbeidet startet. Både OD, Statens Forurensningstilsyn (SFT) og Kystverket mente alle at oppsamlingen burde kommet i gang tidligere. SFT hadde besluttet at responstiden ikke skulle overstige fem timer.

I følge Shell var årsaken til at arbeidet med opprensing tok uforholdsmessig lang tid var at var vanskelig å få oversikt over hvor det var mest effektivt å legge lensene. Oljen var spredd tynt ut over et stort område. Å suge opp olje med skimmere ble ikke vurdert som en fullgod løsning. Under den kritiske fasen de første timene sviktet også et helikopter. Norske Shell måtte likevel innrømmet at situasjonen kunne vært løst på en bedre måte.

Selskapet ble anmeldt av SFT for ulovlig oljeutslipp til sjøen fra Draugen. Ikke bare for utslippet i mai, men også for et mindre tilfelle av oljeforurensning i januar samme år. Det utslippet ble anslått til mellom 13 og 62 kubikkmeter olje. Årsaken den gang var lekkasje fra en bunnventil som ikke sto låst i stilling på undervannsinstallasjonen Rogn Sør.

Anmeldelsene inkluderte også sviktende kontrollrutiner og manglende gjennomføring av tiltak som kunne begrenset forurensningen.

SFT reagerte på at forurensningen i begge tilfeller ble oppdaget ved tilfeldigheter.[REMOVE]Fotnote: Miljødirektoratet. (2003, 18. januar). Anmelder Norske Shell ASA for oljeutslipp. Hentet fra http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/Old-klif/2003/November/Anmelder_Norske_Shell_ASA_for_oljeutslipp/

Norske Shell fikk fire millioner kroner i bot for de to utslippene. Selskapet aksepterte forelegget fra Statsadvokaten og beklaget det som hadde skjedd. Dette var den første boten selskapet hadde fått for oljelekkasje.[REMOVE]Fotnote: Stavanger Aftenblad. (2006, 9. februar). Shell fikk 4. mill. i bot for lekkasje.

OljelekkasjeHelikopterdør falt av
Publisert 25. mai 2018   •   Oppdatert 18. oktober 2018
© Norsk Oljemuseum
close Lukk

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *