Måtte stenge produksjonenMob-båt kantret

Utslipp fra lasteslange

person av Trude Meland, Norsk Oljemuseum
I forbindelse med lasting av olje fra Draugen til tankfartøyet Navion Scandia oppsto et brudd i lasteslangen. Dette førte til at mellom tre og ti kubikkmeter olje rant ut på havet.
— Bøyelasteren Marie Knutsen laster olje fra lastebøyen på Draugen. Foto: Harald M. Valderhaug/Norsk Oljemuseum
© Norsk Oljemuseum

Dette ble regnet som et lite utslipp, men Ptil så likevel alvorlig på hendelsen og gransket den. Det var den andre hendelsen under oljelasting fra lastebøye på kort tid. Like før jul året før oppsto et brudd i lasteslangen på Statfjord-feltet som medførte et utslipp på om lag 4000 kubikkmeter. Disse to sakene måtte ses i sammenheng, mente Ptil. I tillegg hadde Shell hatt flere situasjoner med utslipp.[REMOVE]Fotnote: Adresseavisen. (2007, 14. desember). Måtte stenge Draugen.

Nå viste det seg at utslippet på Draugen skyltes at et sikkerhetsledd i lastesystemet hadde oppført seg akkurat som den skulle. Det hadde oppstått overtrykk i slangen og sikkerhetsleddet hadde blitt utløst. Oljesølet besto av oljen som på det aktuelle tidspunktet lå i slangen, ble sluppet ut for å lette trykket. Hvorfor overtrykket hadde oppstått, måtte selskapet derimot se nærmere på.[REMOVE]Fotnote: NTB. (2008, 10. januar). Vil ha driftsstans i Nordsjøen etter nytt oljeutslipp.

Petroleumstilsynet (Ptil) ga A/S Norske Shell likevel pålegg om å identifisere og gjennomføre nødvendige forbedringer i selskapets styring av lasteoperasjoner. Shell måtte også vurdere om det var andre forhold som burde forbedres.

Også Teekay Shipping Norway AS som var ansvarlige for Navion Scandia fikk pålegg etter oljeutslippene på både Draugen og Statfjord.[REMOVE]Fotnote: Petroleumstilsynet. (2008, 29. april).  A/S Norske Shell får pålegg etter gransking av oljeutslipp på Draugen. Hentet fra http://www.ptil.no/nyheter/a-s-norske-shell-far-palegg-etter-gransking-av-oljeutslipp-pa-draugen-article4477-702.html

Det var allerede planer om å skifte lastebøyen. Levetiden på Draugen var utvidet og det var derfor nødvendig å investere i nytt utstyr.

Les mer artikkel om lastebøyens historie

Måtte stenge produksjonenMob-båt kantret
Publisert 25. mai 2018   •   Oppdatert 18. oktober 2018
© Norsk Oljemuseum
close Lukk

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *