Linnorm – ble ikke som håpet for DraugenUtslipp fra lasteslange

Måtte stenge produksjonen

person av Trude Meland, Norsk Oljemuseum
Stuplivbåtene på Draugen skapte problemer. Det viste seg at takkonstruksjonen på livbåtene ikke ville tåle belastningen av fritt fall fra plattformdekket til havoverflaten som de var konstruert for.
— Nye livbåter er på plass på Draugen. Foto: Shadé Barka Martins/Norsk Oljemuseum
© Norsk Oljemuseum

Da Petroleumstilsynet (Ptil) ble gjort oppmerksom på problemene ga de Norsk Shell pålegg om å stenge ned produksjonen. Statoil fikk samme beskjed og måtte stenge ned produksjonen på Snorre A.

Begge selskapene hadde sendt inn søknad om å fortsette produksjonen med en minimumsbemanning. Ptil mottok også søknad om unntak fra regelverket for seks andre innretninger på norsk sokkel som har denne bestemte typen livbåter. Det gjaldt Statoil-innretningene Troll A og Heidrun, Hydro-innretningene Oseberg C, Brage, Troll B og Njord A.

Bare Draugen og Snorre A fikk avslag på søknaden. Til tross for avslagene valgte begge selskapene å fortsette produksjonen.

Beslutningen overrasket Ptil. Avslaget burde, ifølge Ptil medført at produksjonen ble stengt umiddelbart.

Grunnen til at de seks andre plattformene som hadde installert samme type livbåter, fikk dispensasjon var at disse livbåtene også kunne låres manuelt. I tillegg ble det satt krav til eget standbyfartøy, økt tilgjengelighet for helikopter, utvidet radardekning og planer for nedstengning av produksjon ved dårlige værforhold.[REMOVE]Fotnote: Petroleumstilsynet. (2006, 13. oktober). Ptil pålegger stans på Snorre A og Draugen. Hentet fra http://www.ptil.no/nyheter/ptil-palegger-stans-pa-snorre-a-og-draugen-article2906-702.html

I unntakssøknadene for Draugen og Snorre A var låring av livbåter ikke beskrevet som alternativ. Ptils vurdering var at kompenserende tiltak for evakuering av personell for Draugen og Snorre A. Innretningene ikke var tilstrekkelige til å oppnå et forsvarlig HMS-nivå. Det var grunnlaget for at Ptil avslo søknadene på disse innretningene, mens de seks andre fikk dispensasjon.

På Draugen var det ikke annet å gjøre enn å stenge ned produksjonen og sende folk i land. 38 personer ble igjen mens livbåtene ble forsterket i overbygget for å tåle drop til havoverflaten.

Shell var ikke fornøyd med pålegget fra Ptil om å iverksette stopp. Tilsynet hadde i utgangspunktet godkjent livbåtene, mens det var industrien selv som hadde tatt initiativ til å forbedre dem.[REMOVE]Fotnote: Adresseavisen. (2006, 14. oktober). Måtte stenge Draugen.

Produksjonen på Draugen kunne starte opp igjen bare et knapt døgn senere. Da kom dispensasjonen fra Ptil. Shell hadde sendt et nytt skriv til Ptil hvor kompenserende tiltak ble beskrevet. De skulle blant annet få på plass nye utløsermekanismer for manuell låring av livbåtene. I tillegg skulle det gjennomføres intensiv trening i låring av livbåtene til sjø. Unntaket fra regelverket gjaldt til fram til 1. desember. Da måtte livbåtene være utbedret.

På Snorre A fortsatte driftsstansen.[REMOVE]Fotnote: NTB. (2006, 16. oktober). Shell har gjenopptatt produksjonen på Draugen.

Linnorm – ble ikke som håpet for DraugenUtslipp fra lasteslange
Publisert 25. mai 2018   •   Oppdatert 18. oktober 2018
© Norsk Oljemuseum
close Lukk

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *