Draugen oppdateres (igjen)

person Finn Harald Sandberg, Norsk Oljemuseum
Tidlig på nyåret 2012 var det stor optimisme og entusiasme som preget driftsorganisasjon på Draugen. Det var blitt oppdaget nye oljereserver på feltet og det nærliggende gassfeltet Linnorm så ut til å kunne bli utbygget med Draugen som produksjonsplattform.
— Artikkel fra Tidens Krav 3. februar 2012
© Norsk Oljemuseum

Selv om Draugen i Plan for utbygging og drift av feltet bare skulle leve til 2010, viste produksjonen gjennom flere år at plattformen hadde mange år igjen før den måtte stenge ned.[REMOVE]Fotnote: Tidens Krav. (2012. 3. februar). Draugen lever minst til 2035. Produksjonsperioden var tidligere blitt forlenget til mars 2013.

draugen oppdateres (igjen)
Gunnar Ervik var på dette tidspunkt driftsdirektør. Foto. A/S Norske Shell/Norsk Oljemuseum

Optimismen rådet og Shells driftsdirektør hadde troen på at det ville bli sendt inn en søknad til Petroleumstilsynet om å forlenge levetiden til 2035. I februar trodde man fremdeles at Linnorm ville bli koblet opp mot Draugen – det var bare selve investeringsbeslutningen som gjensto. Det ble også gjort kjent at det var inngått kontrakt om å bore fire brønner som skulle bidra til å doble produksjonen på feltet.[REMOVE]Fotnote: Tidens krav. (2012. 4. februar). «West Navigator» borer nye Draugen-brønner.

Gjennom hele februar holdt optimismen seg og i slutten av måneden ble det undertegnet en stor kontrakt med Aibel som blant annet skulle omfatte en ny boligmodul med 50 lugarer og en ny livbåtstasjon (her er det fjernet deler av en setning).[REMOVE]Fotnote: Tidens Krav. (2012. 29. februar). Shell – Store endringer på Draugen.

Linnorm-feltet var tenkt å bli bygget ut med to undersjøiske bunnrammer som skulle knyttes opp mot Draugen-plattformen for prosessering og eksport via den nye Polarled -rørledningen som skulle koble feltet Aasta Hansteen til Åsgard Transport System. Dessverre viste det seg ikke å være fullt så lovende som optimistene hadde antatt, og da letebrønnen på området som hadde fått navnet Onyx Sør var nærmest tørr. Etterhvert ble planene om en utbygging av Linnorm lagt på is.[REMOVE]Fotnote: Perto.no. (2013. 20. september).  Linnorm-beslutning i høst.

Søknaden om forlenget levetid ble sendt våren 2015 og sluttdato ble satt til 2024 for å harmonere med utløp av lisensperioden.[REMOVE]Fotnote: Forskrift om styring og opplysningsplikt i petroleumsvirksomheten … §25 I mai 2015 kunngjorde Petroleumstilsynet at de hadde gitt samtykke til en forlenget levetid av Draugen fram til 9. mars 2024.[REMOVE]Fotnote: Petroleumstilsynet 20. mai 2015 – «Draugen får samtykke til forlenga levetid»  Sommeren 2018 er dette fremdeles gjeldende samtykke. Innen den tid vil lisensen måtte søke om ny forlengelse hvis det kan være lønnsomt.

Det ble boret en brønn sommeren 2015 som begynte å produsere i slutten av 2017. Det er også blitt installert en ny havbunnspumpe som bidrar til å øke produksjonen fra den og de andre havbunnsbrønnene. De siste årene har oljeproduksjonen blitt redusert feltet slik at det ikke lenger er nok assosiert gass til kraftgenerering, og alternative løsninger for å holde strømproduksjonen i gang evalueres. For å oppnå den totale oljeproduksjonen som lisenseierne forventer fra feltet, er det nødvendig med en levetidsforlengelse for undervannsinnretningene. Dette betyr at plattformen må operere lenger på feltet enn den restriksjonen som gjelder per 2018.[REMOVE]Fotnote: Oljedirektoratets faktasider 3.mars 2018

draugen oppdateres (igjen), forsidebilde, tåke, stemning,
Draugen. Foto: A/S Norske Shell/Norsk Oljemuseum

 

Publisert 27. august 2018   •   Oppdatert 3. oktober 2018
© Norsk Oljemuseum
close Lukk

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *