New shutdownCoach cut out

Balancing problem

person av Trude Meland, Norsk Oljemuseum
Norske Shell og Norwegian Contractors (NC) fikk et nytt problem å hanskes med i mai 1994 – et halvt år etter Draugen var satt i produksjon. Plattformen – som sto på et bein, var avhengig overtrykk under plattformen for å sikre balansen uansett vær og vind.
— There is a lot of piping on Draugen. The pipes carry everything from oil, condensate, sea water, produced freshwater to fire and ballast water. Photo: Shadé Barka Martins/Norwegian Petroleum Museum
© Norsk Oljemuseum

Overtrykket skulle sikre en god vektfordeling av plattformen. Det ble oppnådd ved å ha høyere vanntrykk i skjørtekamrene under plattformen enn på sjøbunnen for øvrig.

En vannlekkasje et sted i det interne rørsystemet inne i plattformfoten skapte usikkerhet. Det dreide seg om et brudd i et av de mange rørene som gikk gjennom plattformskaftet. Gjennom rørene ble det pumpet ned vann for å skape overtrykk under plattformbunnen.[REMOVE]Fotnote: NTB. (1994, 25. mai). NC og Shell undersøker rør-lekkasje på Draugen.

Først i november var skadene reparert. Stolt Comex Seaway utførte reparasjonene med fjernstyrte ubåter – ROV.

New shutdownCoach cut out
Published August 8, 2018   •   Updated October 10, 2018
© Norsk Oljemuseum
close Close

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *