Feltet

Draugenfeltet er et av de største oljefeltene på norsk sokkel og det første som kom i produksjon i Norskehavet. Det er bygget ut med en betongplattform med ett ben og flere undervannsinstallasjoner. Her kan du lese om reservoarets oppbygging og utfordringene knyttet til utviklingen og byggingen av installasjonene på feltet.

Ingen artikler.
Ingen artikler.
Ingen filtre valgt.